FC Interin arvot

FC Interin toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat pohjautuvat seuran syntytarinaan, historiaan ja niihin ihmisiin, jotka ovat vuosien aikana vaikuttaneet seurassa. Nämä arvot toimivat seuran eettisenä ja moraalisena kompassina seuran kaikille toiminnoille ja päätöksille. Interin henkilöstö ja edustusjoukkue toimii arvojen sanansaattajina ja roolimalleina yhteisölleen sekä koko kaupungille.

Tutustu FC Interin strategiaan täältä.

Intohimoinen ja välittävä

Uskomme, että jalkapallon kautta ihminen voi kehittää identiteettiään ja oppia paremmin toimimaan muiden kanssa. Intohimo jalkapalloon ilmenee voimakkaana ja yhdistävänä tekijänä. Seuran intohimo ilmenee aktiivisena työnä Turun ja Varsinais-Suomen hyväksi. Uskomme, ettei intohimo ei ole vain pelistä nauttimista, vaan myös yhteisöllisyyttä ja huolenpitoa.

Olemme intohimoisesti Interiläisiä, ja pelaamme tunteella. Olemme Enemmän Yhdessä, niin kentällä kuin sen ulkopuolella, ja välittämällä. Intohimo peliin kumpuaa hyväksymisestä ja heittäytymisestä. Interissä kukaan ei ole toista tärkeämpi.

 

Kansainvälinen turkulainen

Inter on perustettu ajatukselle, että jalkapallo on maailman yhteinen kieli ja kaikkien ihmisten oikeus, riippumatta syntymäkaupungista tai –maasta, kielestä, uskonnosta tai varallisuudesta. Seura edustaa monimuotoisuutta ja avoimuutta, korostaen, että jokaisella on oikeus pelata jalkapalloa taustastaan riippumatta. Inter toimii väylänä, jonka kautta kuka tahansa voi tuntea itsensä Turkulaiseksi.

 

Seura edustaa väreillään ja nimellään Turun monimuotoisuutta ja avoimuutta. Tämä heijastuu seuran toimintaan eri kulttuurien ja maailmankatsomuksien hyväksymisessä. Seuramme perusajatus on kaikkien oikeudessa pelata jalkapalloa.

Avoin ja heittäytyvä

Yhteisössämme jokainen saa olla oma itsensä ja kokea kuuluvansa yhteisöön. Seuramme kasvu ja kehittyminen syntyy ihmisen persoonallisuuden hyväksymisestä, sisäisestä intohimosta ja toisten ihmisten tuesta.

FC Interin historia on täynnä esimerkkejä ennakkoluulottomuudesta ja rohkeudesta kokeilla uutta. Avoimuus on keskeinen tekijä seuran menestyksessä, ja seura kasvaa hyväksymällä jokaisen jäsenen ainutlaatuisuuden.

Itsevarma nuori

FC Interissä itsevarmuus ilmenee haluna olla edelläkävijä ja uudistaa vanhoja toimintamalleja. Olemme ylpeästi nuori seura. Itsevarmuus perustuu rohkeuteen ja luottamukseen omista kyvyistä, jota liikuttaa yhteisöllisyyden voima. Teemme asiat omalla tavallamme, ja näytämme muille mallia. Itsevarmuus kumpuaa rohkeudesta ja luottamuksesta omiin kykyihin.

 

Itsevarmuutta liikuttaa yhteisöllisyys. Yhteisö kokee yhdessä voitot ja tappiot, ja seuran identiteetti on osa jäsenten identiteettiä. Seuran värit symboloivat iloa, voimaa ja itsevarmuutta, siirtyen sukupolvelta toiselle.

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit