26.9.2019

Inter kannattaa vapaaehtoistoimijoiden rikostaustojen selvittämistä

(Kuva: Pia Kankare)

 

 

Syksyn tultua Veritas Stadion ympäristöineen on jälleen täyttynyt sinimustista junioreista, ja Inter-perhe on täydentynyt uusilla vapaaehtoistoimijoilla ja valmentajilla. Näillä aikuisilla on oma merkittävä roolinsa nuorten pelaajien turvallisuuden edistämisessä. Lasten turvallisuuden eteen tehtävät toimet ovat jo suurin osin vakiinnuttaneet paikkansa seurassa. Inter osallistuu myös aktiivisesti aihealueen uusiin avauksiin ja koulutuksiin. Interin oma toimintaohje lasten ja nuorten turvallisuudesta perustuu Valo ry:n ohjeeseen.

Kaikkien Interin junioritoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten rikostaustat tarkistetaan. Toimintatavalla pyritään lisäämään seuratoiminnan turvallisuutta varmistamalla, että lasten ja nuorten kanssa toimivilla aikuisilla ei ole tuomioita, joilla on arvioitu olevan merkitystä lasten ja nuorten kanssa työskennellessä. Tällaisia ovat tuomiot lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, vapauteen kohdistuvista rikoksista ja huumausainerikoksista.

Seurassa säännöllisesti lasten ja nuorten kanssa toimivia vapaaehtoisia on yli sata. Näitä vapaaehtoisia toimii muun muassa valmentajina, joukkueenjohtajina ja huoltajina. Mikäli vapaaehtoistoimija kieltäytyy rikostaustan selvittämisestä, hän ei voi toimia Interissä lasten ja nuorten parissa. Palkatuilta työntekijöiltä rikostausta selvitetään aina töihin otettaessa.

Lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden rikostaustojen selvityksen mahdollistava laki on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien. Selvityksiä tehdään kuitenkin urheiluseuroissa yhä melko harvoin, eikä rikostaustaotteen tilaaminen ei ole vapaaehtoistoiminnassa pakollista. Lain voimaantulon jälkeen rikostausta on selvitetty vasta vajaalta 20 000 vapaaehtoiselta, vaikka urheiluseuroissa ja liikuntajärjestöissä toimi noin 434 000 vapaaehtoista, joista n. 60–70 % myös lasten ja nuorten parissa (Valo ry).

– Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä, joka ei tätä mahdollisuutta hyväkseen käytä, ottaa aika suuren riskin. Toimintatavan vakiintuessa vapaaehtoisetkin ovat ymmärtäneet, että taustojen tarkistus on luonnollinen osa vapaaehtoiseksi ryhtymistä, ja että se lisää turvallisuuden tunnetta seurayhteisössä, seuran tekninen johtaja Vesa Mäki painottaa.

Rikosrekisteriotteet ovat hyvä ja konkreettinen keino turvallisuuden edistämiseksi. Yhtä tärkeänä niiden rinnalla kulkee kuitenkin seuran avoin keskusteluilmapiiri. FC Interin valmentajien ensisijainen vaatimus on kyky luoda positiivinen ja turvallinen ilmapiiri. Valmentajia tuetaan olemaan helposti lähestyttäviä niin perheille kuin pelaajillekin, jolloin seuran aikuiset voivat havaita myös seuran ulkopuolella tapahtuneita seikkoja.

Positiivisen ilmapiirin luontiin keskitytään vahvasti myös seuran sisäisissä koulutuksissa. Seura järjestää myös teemoitettuja lisäkoulutuksia kuten yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa 11.9. järjestetty koulutusilta, jossa pohdittiin miten seuratoiminnassa voidaan tunnistaa ja kohdata lapsen tai nuoren mahdollinen väkivaltakokemus.

Aktiivisesti joukkueiden harjoituksissa mukana olevat valmennuspäälliköt seuraavat avoimen ja turvallisen ilmapiirin tavoitteen onnistumista. Tavoitetta tarkastellaan seurassa säännöllisesti myös joukkuekohtaisilla ja koko seuran laajuisilla kyselyillä. Palautteiden perusteella Interin ilmapiiri onkin noussut yhdeksi seuran suurimmista vahvuuksista.