FC Inter Turku ry hakee valmennusvastaavaa alle 12-vuotiaille

14.7.2016

Alle 12-vuotiaiden valmennusvastaavan tehtävät tulevat painottumaan seuran kaikkein nuorimpien ikäluokkien kenttätyöskentelyyn. Valmennusvastaava tulee itse valmentamaan junioriryhmiä sekä jakamaan valmennusvastuita tähän ikäluokkaan sopivien valmentajien kanssa seuran valmennuslinjan mukaisesti. Interissä pelaavien alle 12-vuotiaiden määrä on kasvanut vuoden aikana noin sadalla pelaajalla ja valmennusvastaavan päätavoitteena tulee olemaan toiminnan laadun ylläpitäminen ja parantaminen pelaajamäärän kasvaessa.

Etsimältämme henkilöltä edellytämme aiempaa kokemusta lasten valmennuksesta sekä vähintään UEFA B-tason lisenssiä tai muuten runsaasti kokemusta jalkapallon valmentamisesta. Eduksi luetaan myös erityistaidot valmentamisen eri osa-alueilla.

Työtehtävät painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin Turun eri kentillä, mutta lisäksi valmennusvastaavan edellytetään osallistuvan aamuharjoitusten vetämiseen. Työsuhde on aluksi määräaikainen vuodeksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönnetyn seuratuen rahoituksella. Tehtävään valittavan henkilön toivotaan pystyvän aloittamaan työt elokuun aikana.


Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen pyydetään lähettämään osoitteeseen
hakemukset@fcinter.fi 31.7.2016 mennessä.

Toimenkuvasta johtuen tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja hausta antavat:

Junioripäällikkö Pasi Hyvätti

pasi.hyvatti@fcinter.fi ja 050 550 9363

Alle 15-vuotiaiden valmennuspäällikkö Kalle Parviainen

kalle.parviainen@fcinter.fi ja 040 762 2982