FC Interin uusi strategiakausi tuo lisäpanostuksia InterActioniin ja urheilupuoleen

InterAction-ohjelmakokonaisuus nousee entistä tärkeämpään asemaan seuratyössä. FC Inter julkaisee seurastrategian vuosille 2023-2024 loppuvuodesta 2022.

FC Inter Turun strategiatyöskentelyn myötä seurajohto pyrkii seuran kokonaisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja tehostamiseen. Seurajohto on tarkastellut tapoja, joilla toimintakulttuuria sekä sen seurantaa voidaan parantaa. Yksi keskeinen seurastrategian kehittämisosa-alue on Interin pelaajakehityksen tehostaminen. Interin toiminta-ajatuksena on tukea pelaajia kehittymään nuorten maajoukkueisiin, maan pääsarjaan sekä ammattilaiseksi kansainvälisille kentille. Toiminta antaa valmiudet huippu-urheilijaksi kasvamiseen ja sen ehdoilla tapahtuvaan toimintaan.

”Strategiakauden 2023-2024 aikana pelaajakehityksen painopiste on ammattilaispelaajaksi tähtäävien nuorten pelaajien systemaattisen pelaajakehitysjärjestelmän rakentaminen, ja tämän järjestelmän alaisuudessa tapahtuva, entistä laajempi ja räätälöidympi yksilövalmennus.” – kommentoi FC Interin varapuheenjohtaja Nikolas Håkans.

Tämän kehittämistavoitteen toteuttamiseksi FC Inter Turku Oy on rekrytoinut urheilu- ja kehitysjohtajaksi Olli Kangaslahden. Kangaslahden vastuualueena tulevat olemaan Interin tulevan kauden edustusjoukkueen rakentaminen yhdessä päävalmentaja Jarkko Wissin sekä urheilutoimenjohtaja Jani Meriläisen kanssa. Lisäksi Kangaslahden vastuualueeseen kuuluu pelaajakehitysjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto. Järjestelmän käyttöönotto aloitetaan Interin edustusjoukkueesta, ja laajennetaan asteittain reservijoukkueeseen sekä vanhimpiin juniori-ikäluokkiin.

“Haluan omalla panoksellani olla mukana seurassa tapahtuvaa rakentamisprosessia, jonka tarkoituksena on tehdä FC Interistä entisestä vahvempi kokonaisuus.

Näen oman toimenkuvan yhtenä pääpainopisteenä vahvistaa lahjakkaimmille ja motivoituneimmille junioreille pelaajapolkua junioripuolelta edustukseen, joka mahdollistaa sen että jalkapallosta tulisi vahva vaihtoehto uravalinnaksi. Seurana haluamme korostaa omaa vastuutamme nuorten kasvattajina. Tavoitteellisuus ei saa olla ristiriidassa hauskan junioriurheilun ja vahvan yhteiskuntavastuun kanssa, ja tulemme jatkossakin seurana painottamaan vahvan seurayhteisön kehitystä.”
– kommentoi Olli Kangaslahti.

Urheilutoimenjohtaja Jani Meriläisen nykyiset tehtävät sulautetaan urheilu- ja kehitysjohtajan tehtäviin talvikauden 2022-2023 aikana ja Meriläisen kaavaillaan siirtyvän InterAction-ohjelmakokonaisuuden johtotehtäviin vuoden 2023 alkupuolella. InterAction on Interin yhteiskuntavastuun ohjelmakokonaisuus, jolla on strateginen rooli seurayhteisön kehittämisessä.

Seuran kasvun takaamiseksi tulevaisuudessa, seurajohto näkee InterAction-ohjelman oleellisena seuran orgaanisessa kasvussa. Myöhemmin laajempaan jakoon tulevassa seurastrategiassa vuosille 2023-2024 on linjattu seuraavaa:

”InterActionin tarkoitus on olla yhteiskunnallisesti merkittävä ohjelmakokonaisuus Varsinais-Suomessa, ja samalla yhteiskuntavastuullisen toiminnan esikuva ja positiivinen haaste muille seuroille.

InterAction-ohjelmat ovat nyt ja tulevaisuudessa merkittävä osa Interin seuratoimintaa. Ohjelmien myötä seura pystyy tarttumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin, sekä kantaa oman vastuunsa yhteiskunnan kehittämisessä.

InterActionin kautta laajennamme seura- ja lajiyhteisöä, sekä innostamme lapsia ja nuoria liikunnallisuuteen sekä terveisiin elämäntapoihin ja arvoihin.”

Nikolas Håkans, FC Inter Oy varapuheenjohtaja
Julius Håkans, FC Inter Ry puheenjohtaja

Sivu päivitetty 09.04.2024

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit