PELAAJAKEHITYS

FC Inter tukee pelaajien kehittymistä nuorten maajoukkueisiin, maan pääsarjaan sekä ammattilaiseksi kansainvälisille kentille. Toiminta tähtää huippu-urheilijaksi kasvamiseen ja sen ehdoilla tapahtuvaan toimintaan. Seurassa pidetään huolta ja välitetään jokaisesta pelaajasta.

FC Interissä jokainen saa harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan aikuisikään asti ja jokaisella pelaajalla on mahdollisuus kehittyä kohti omaa huippuaan oman tasoisessa ryhmässä. Pelaajan on kuitenkin helppo vaihtaa ryhmää seuran sisällä kehittymisen mukaan joko saman ikäluokan sisällä tai siirtymällä eri ikäluokkaan. Seuralla on oma pelaajakehityspolku, jolla pelaajaa tuetaan.

VUOSISUUNNITTELU JA HARJOITUSMÄÄRÄT

Vuosisuunnittelussa huomioidaan seuran linjan mukaiset teemat ja yksityiskohdat joukkueen tasosta ja ikäryhmästä riippuen. Valmentajat laativat vuosisuunnitelmat yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

Harjoitusmäärät antavat pelaajille mahdollisuuden viettää aikaa myös ystävien ja perheiden kanssa sekä harjoitella myös muita lajeja ja jalkapalloa seuran harjoitusten ulkopuolella. Kilpailumäärissä huomioidaan joukkueen ikäryhmä ja taso.

Joukkueidemme viikkorytmi pitää sisällään ikäluokan suunnitelman mukaisen määrän harjoitustapahtumia ja otteluita ikäluokasta riippuen. Pelipäivä on ideaalitilanteessa lauantai tai sunnuntai.

HARJOITTELU

Interin metodi kattaa harjoittelun kokonaisvaltaisesti. Interin metodissa ovat yhdistettyinä teknistaktinen, fyysinen ja henkinen osa-alue. Pelaajien oppimisprosessissa, jalkapallosuoritukset (football action-toiminnat) kuten havainnointi, päätöksenteko ja suoritus ovat harjoittelun keskeisiä toisteisia toimintoja.

Joukkueidemme harjoittelussa teknisten taitojen kehittäminen (toistot ja pallokosketukset) sekä harjoitusten korkea intensiteetti täysvauhtisine juoksuineen, luovat pelaajille valmiuksia kehittymisille kohti omaa huippuaan.

Fyysistä harjoittelua tehdään saliharjoittelun ohella kenttäharjoittelussa erilaisten juoksujen kautta, mutta ennen kaikkea peliharjoitteissa. Peli-intensiteetin tulee olla aina läsnä riippumatta siitä, mitä jalkapallon fyysistä osa-aluetta kulloinkin harjoitellaan. Pelaajien fyysisten ominaisuuksien kehittymistä seurataan MAS-testin(juoksukestävyys) ja nopeustestien(10/30metriä) avulla. Molemmat testit suoritetaan 2-4 kertaa/vuosi, erikseen sovitun ikäluokkien pelaajille(MAS-testi P20-P13- ikäluokille ja nopeustesti P20-P/T10- ikäluokille).

Henkinen valmennus on mukana jokaisessa harjoituksessa ja ottelussa. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on kaiken lähtökohta kuitenkaan unohtamatta kehittävää vaatimustasoa. Lapsuusvaiheessa ilo, innostus ja lajiin rakastuminen toimivat toimintamme kulmakivenä. Keskittymiskykyä, ryhmässä toimimista ja voitontahdon kehittymistä opetellaan päivittäin. Pelaajien itseluottamusta tuetaan vuorovaikutuksen kautta. Interissä saa kohdata eri tunnetilat ilosta suruun ja tuntea onnen ja epäonnen tunteet. Voittajaksi kasvaminen on seurassa tärkeää. Tilanteet tulee aina pelata loppuun asti ja voitontahdon tulee olla vahva. Varsinainen maali ja voitto tulevat aikuisiän peleissä.

Harjoituksen rakenne on kaikilla Interin joukkueilla sama huomioiden huippu- ja nuorisourheiluvaiheen sekä lapsiurheiluvaiheen eri painotukset. Ennen kenttäharjoitusta suoritetaan seuran linjan mukaiset alkurutiinit,(sisältää teknisen taito-osion), jossa pallokosketukset ja niiden toistomäärät ovat keskiössä). Kenttäharjoittelu alkaa päivän teeman mukaisella pienpelillä ja kenttäosuus päättyy teeman mukaiseen peliin. Kenttäajan jälkeen on vuorossa taas seuran linjan mukaiset loppurutiinit.

Oppimisprosessi seurassa on yhtenäinen. Valmentajat suunnittelevat harjoitukset huolellisesti päivän teeman mukaisesti. Harjoituksen toimivuus on ensisijaisen tärkeää. Harjoitusten oppimisprosessin kuuluu pysäytyksiä, joissa pelaajat saavat palautetta harjoituksen aikana niin yksilöllisesti kuin joukkueenakin valmentajiltaan.

FC Interin pelillinen identiteetti sisältää pelaamisen eri vaiheet: hyökkäys- ja puolustuspelaamisen, tilanteenvaihdot molempiin suuntiin sekä erikoistilanteet. Hyökkäyspelissä tärkeää on organisointi, ymmärrys siitä, missä Inter tarvitsee pelaajia, miten vastustaja puolustaa, miten luoda ylivoimia, miten löytää vapaa pelaaja ja miten löytää tilaa ja välejä. Puolustuspelissä tärkeää on organisointi, tietää miten vastustaja hyökkää, miltä korkeudelta puolustaminen aloitetaan ja missä pallo halutaan voittaa itselle. Tilanteenvaihdoissa tärkeää on tietää, miten toimitaan, kun voitetaan tai hävitään pallo.

Tilanteenvaihdot +/- kuuluvat interiläisen pelaajan DNA:han. Tilanteenvaihto+ (voitetaan pallo omalle joukkueelle) pyrkimyksenä aina päästä nopeasti kohti vastustajan maalia. Tilanteenvaihto- (vastustaja riistää pallon) pyrkimyksenä riistää pallo takaisin omalle joukkueelle välittömästi 5 sekunnin kuluessa.

YHTEISTYÖ, OLOSUHTEET JA KEHITTYMINEN

Perheiden tuki seurassa on tärkeää ja perheiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Myös pelaajien perheet saavat kokea Veritas Stadionin toiseksi kodikseen. Muita keskeisiä tukitoimia ovat koulukumppanuus ja olosuhteet. Koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja puututaan ennakoivasti mahdollisiin ongelmakohtiin. Seura kehittää jatkuvasti olosuhteita tukien pelaajakehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Pelaajien, joukkueiden ja valmennuksen kehittymistä seurataan harjoittelu- ja otteluseurantojen (työkalu) avulla valmennuspäälliköiden ja valmennusosaamisen kehittäjän toimesta säännöllisesti.

Sivu päivitetty 10.06.2024

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit