Juniorit kertovat interin vahvuuksina olevan valmentajat ja seurayhteisön

(Kuva: Pia Kankare)

Interin junioreille teetetyn kyselyn tulokset osoittivat jälleen hyviä tuloksia pelaajien ja valmentajien yhteistyöstä. Helmikuussa 2024 tehdyn kyselyn perusteella valtaosa kyselyyn vastanneista kokee Interin suurimpina vahvuuksina hyvät valmentajat ja seurayhteisön, sekä pelaajista huolehtimisen ja keskinäisen kunnioituksen.

Interin junioripelaajille vuosittain järjestettävä pelaajakysely antaa arvokasta tietoa seuralle sen toiminnan laadusta ja pelaajien viihtymisestä. Seuratoiminnan yksi keskeisin ja merkityksellisin kohderyhmä on luonnollisesti seuran pelaajat, joiden palautteiden avulla seuralla on iso mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa – tunnistaa vahvuutensa ja kehityskohteensa.

Tämän vuoden kyselyn kohderyhmänä olivat 12-20 – vuotiaat seuramme pelaajat (kokonaisotanta n=183). Vuosien 2019-2024 aikana pelaaja- ja valmentajakyselyiden tulosten analysoinnista on vastannut seuran huippu- ja nuorisourheiluvaiheen valmennuspäällikkö Jani Mäenpää.

– Kuuden vuoden otannan perusteella voidaan sanoa, että pelaajakyselyn tulokset ovat olleet hyvin samansuuntaisia ja pysyneet stabiileina. Pelaajakyselyn tulokset tuovat selvästi ilmi, että pelaajamme kokevat viihtyvänsä Interissä erinomaisesti ja kokevat toimintamme mielekkääksi ja kehittäväksi. Seuralla on paljon ylpeyden aihetta siitä, että saadut tulokset toimintamme merkittävimmältä kohderyhmältä seuratoiminnan keskiöstä, eli pelaajiltamme, ovat erinomaisella tasolla, peilaten niitä minkä tahansa organisaation tai työyhteisön palautekyselyihin, Mäenpää kertoo.

Huolestuttavana suuntana Mäenpää näkee kuitenkin pelaajien omatoimisen harjoittelun määrän laskevan trendin näiden kuuden vuoden ajalta.

– On täysin selvää, että ohjatulla harjoitustoiminnalla ei yksin päästä lähellekään 20 viikkotunnin tavoitetta koskien aktiivista liikkumista ja urheilua. Johdetun joukkueharjoittelun rinnalla, tulee kulkea käsi kädessä myös omatoiminen ja monipuolinen muu harjoittelu pelaajien omalla vapaa-ajalla. Vanhan ”pihapelikulttuurin” herättäminen henkiin joukkueiden omien ryhmien kautta, ja se olisi mielestäni helpoin ja hauskin tapa huolehtia siitä, että urheillaan ja harjoitellaan riittävästi, Mäenpää pohtii.

 

Pelaajakyselyn isoimpina yksittäisinä onnistumisina helmikuun kyselytuloksissa esiin nousivat seuraavat teemat:

  • Pelaajamme kokevat valmentajamme helposti lähestyttäviksi ja uskaltavat kysyä heiltä erilaisista mieltä askarruttavista asioista (97%)
  • Pelaajamme kokevat seuramme suurimpina vahvuuksina laadukkaan valmennuksen (85%), yhteisöllisyyden (68%), huolenpidon (63%) sekä keskinäisen kunnioituksen (63%)
  • Pelaajien viihtyminen seurassa (4,6/5) , pelaajien sitoutuminen seuraan ja sen toimintaan (4,6/5) sekä uskallus olla oma itsensä joukkueen tapahtumissa(4,6/5)
  • Pelaajamme tunnistivat uuden seurastrategian arvot: ”avoin ja heittäytyvä”, ”kansainvälinen turkulainen”, ”intohimoinen ja välittävä” sekä ”itsevarma nuori”, ennakoitua vahvemmin.

– Saadut tulokset kuvaavat vahvasti junioritoimintaamme Interissä, Mäenpää toteaa tyytyväisenä tuloksista.

 

Kävimme haastattelemassa Interin junioreita aamutreeneissä.

Haastattelussa Ville Naakka, Valtteri Berg, Otso Saikkonen, Paavo Aalto, Dan Lauri, Eino Rumpunen ja Rasmus Liesipuro.

Sivu päivitetty 23.03.2024

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit