Jaksokoulutus kokosi jälleen Interin juniorivalmentajat yhteen

Interin kaikki juniorivalmentajat kokoontuvat neljä kertaa vuodessa jaksokoulutuksiin, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja tarkennetaan jaksolle valittuja valmennuksen painopistealueita. Maanantaina 6.5.  järjestettiin tämän kauden toinen jaksokoulutus, joka keräsi Veritas Stadionille yli kolmekymmentä valmentajaa eri ikäluokista.

Illan aikana valmennuspäällikkö Jani Mäenpää esitteli pelaajakyselyn tuloksia, joista erityisesti omatoimisen harjoittelun lisääminen nousi kehityskohteeksi tulevalle jaksolle. Valmennusosaamisen kehittäjän Mika Hemmilän johdolla luotiin toimenpiteitä siihen, miten omatoimista harjoittelua lisätään kesän aikana. Valmentajat asettivat itselleen myös mittarit, joita tavoitellaan pelaajien omatoimisen harjoittelun osalta.

Pelaajakyselyn tulokset olivat valmentajille erittäin positiivisia ja vahvistavat näkemystä Interin laadukkaasta valmennuksesta. Pelaajakyselyn tulosten perusteella pelaajat kokevat valmentajat meidän seurassa helposti lähestyttäviksi. Toinen selkeä vahvuus on, että pelaajat kokevat kehittyvänsä seurassa jalkapalloilijoina.

Iltakahvien ja mukavan jutustelun jälkeen jokainen valmentaja teki itselleen suunnitelman miten kehittää itseään valmentajana loppuvuoden aikana. Apuna valmentajilla oli seurayhteisön oma koulutuskalenteri ja valmentajien kehittämisen työkalupakki.

Lapsuusvaiheen valmennuspäällikkö Olli Juusela kertasi jaksokoulutuksessa lapsuusvaiheen onnistumisia ja painopistealueita kesälle. Juusela esitteli myös Interiläistä pelitapaa videoklippien avulla, jotka herättivät mielenkiintoisia keskusteluja. Tämän jälkeen esiteltiin uusi yhteisöllinen menetelmä, jolla jatkossa konkretisoidaan seuran pelitapaa eri ikäluokissa. Tulevaisuudessa valmentajilla on käytössään videokirjasto, jota voidaan hyödyntää valmennuksessa sekä valmentajakoulutuksessa.

Illan päätteeksi pohdittiin tiimeittäin johtamista ja valmentajien rooleja valmennustiimeissä. Keskustelut herättivät hyviä ajatuksia ikäluokkien välisestä yhteistyöstä ja miten valmennustiimien työskentelyä voidaan edelleen tehostaa. Jälleen kerran Interin valmentajat osoittivat sitoutumista ja intohimoista suhtautumista seuraan osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin sekä tuomalla omia mielipiteitään ja kiperiä kysymyksiä pohdittavaksi.

Kotiin lähtiessä saatesanoiksi lainattiin Curt Lindströmin legendaarista lausahdusta “Lite Bättre!”

Sivu päivitetty 15.05.2024

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit