Kentän säännöt

TURKU ENERGIA AREENAN SÄÄNNÖT

Kentän omistaa Kupittaan Tekonurmi Oy, joka on FC Inter ry:n omistama yhtiö. Kenttäyhtiö vastaa kentän kunnossapidosta ja huollosta. FC Inter ry vastaa vuorojaosta.

 

1 Käyttöoikeus

Kentän käyttöoikeus on vain käyttövuoroja saaneilla seuroilla ja joukkueilla. Kaikki muu kentän käyttö on kiellettyä. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää käyttölupa omaehtoiseen harjoitteluun. Omaehtoiseen harjoitteluun on omat vuorot, jotka antaa valmennuspäällikkö, joka informoi antamistaan vuoroista kenttäyhtiön edustajaa.

 

2 Kenttäalueen käyttö

Kentän ulkopuolista tekonurmialuetta voi käyttää ennen ja jälkeen harjoitusvuoron, mutta siitä ei saa aiheutua haittaa tai häiriötä kenttävuoroa käyttävälle taholle. Kentän käyttövuorot vaihtuvat täsmällisesti vuorolistan mukaan. Vuoronsa lopettavan joukkueen on poistuttava kenttäalueelta ripeästi ja vuoroaan aloittava ryhmä saa mennä kenttäalueelle vasta oman vuoronsa alettua.

 

3 Käyttö talvella

Kenttä ei ole käytössä, mikäli kentällä on jäätä. Vähäinen lumi ei estä harjoittelua. Lumi poistetaan kenttäyhtiön toimesta mahdollisuuksien mukaan. Kontissa on lumikola, jota voi käyttää kentän puhdistukseen.

Kentän laidalla sijaitsevassa kontissa on kentän lämmitykseen liittyviä koneita ja laitteita. Näihin EI SAA koskea.

 

4 Maalien säilytys ja käyttö

Kentän maalit säilytetään Veritas Stadionin puoleisessa päädyssä lukittuina. Vuoron päättyessä, mikäli kentälle ei ole tulossa seuraavaa käyttäjää, maalit lukitaan kiinni toisiinsa. 8 v 8-maaleja ei saa säilyttää isojen maalien sisällä. Maaleja saa siirrellä vain, kun niiden pyörät on asianmukaisesti kiinnitetty.

 

5 Valaistus

Mikäli on tarvetta käyttää valaistusta, tulee valaistus kytkeä mielellään kerralla koko illan käytön ajaksi. Valojen kytkijän tulee selvittää, mihin aikaan viimeinen vuoro päättyy. Illan viimeinen käyttäjä katkaisee valaistuksen. Vältetään valojen edestakaista kytkemistä. Valokatkaisija sijaitsee kentän päädyssä olevassa kontissa.

 

6 Pukeutumistilat

Pukeutumistilat ovat liikuntapalvelukeskuksen hallinnassa ja niiden käytöstä kukin käyttäjäryhmä sopii itse. Kentän päädyssä huoltokonttia ei saa käyttää pukeutumistilana.

 

7 Käyttäytyminen

Pelialustan rikkoutumisen estämiseksi irtonappulajalkapallokenkien käyttö (metallinappulat) on kielletty. Jalkineet on putsattava ennen kenttäalueelta poistumista.

Särkyvien esineiden (esim. lasipullot), mopojen, polkupyörien tai muiden ajoneuvojen vienti kentälle on kielletty. Samoin koirien ja muiden lemmikkieläimien päästäminen kentälle on kielletty.

Sukkateipit ja muut irtoroskat on laitettava niille varattuihin roska-astioihin. Harjoituksen, ottelun ja turnauksen jälkeisestä siivouksesta huolehtii käyttäjä.

Tupakointi ja nuuskan käyttö kenttäalueella (aidan sisäpuolella) on ehdottomasti kielletty.

Purukumin syönti on kiellettyä kenttäalueella (purukumi voidaan poistaa kentästä vain leikkaamalla tekonurmesta palanen pois).

Kenttäalue on päihteetön alue ja kaikenlaisten alkoholijuomien tuonti kenttäalueelle (aitojen sisäpuoli) on ehdottomasti kiellettyä!

 

8 Katsojat

Aidatulle kenttäalueelle ei saa tulla muuta kuin harjoituksiin tai peleihin osallistuvat joukkueet. Katsojien paikka on aidan ulkopuolella.

 

9 Sääntöjen rikkominen

Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus pyytää poistumaan kentällä luvatta olevat henkilöt.

Mikäli käyttövuoron saanut seura tai joukkue ei noudata annettuja ohjeita tai aiheuttaa tahallisesti vahinkoa kentällä, voidaan käyttövuoro peruuttaa joko tilapäisesti tai kokonaan. Vahingonaiheuttaja on korvausvelvollinen.

 

Yhteystiedot:

Pasi Hyvätti
p. 050 5509363

Jani Mäenpää
p. 0400 4122202